Eesti tiimi muljed Euroskillsilt

 Euroskillsil osalemise kogemusi ja ülesandeid, millega tuli rinda pista, jagavad Eesti eksperdina osalenud Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist ning esmakordsed Euroskillsi ettevõtlusoskuste ala võistlejad Sander Aukust ja Frank Karro.

EuroSkills, mis algselt oli kavandatud toimuma 2020. septembris Grazis Austrias, sai teoks aasta hiljem. Selle suurejoonelise kutsemeistrivõistluse raames toimunud ettevõtlusoskuste võistlusel lehvisid sel aastal esmakordselt ka Eesti lipud. Meie kaheliikmeline tiim Frank Karro ja Sander Aukust pakkus tõsist konkurentsi Austria, Luxemburgi, Venemaa ja Albaania esindustele.

Kolme pika päeva jooksul pidid võistlejad lahendama järjest mitmeid ettevõtlusalaseid ülesandeid: arendama äriideed, turu-uuringu ette valmistama ja läbi viima, planeerima toote turule toomise, koostama turundus- ja finantsplaanid jms. Iga ülesande täitmiseks olid üksikasjalikud juhendid ja kindel ajaraamistik, iga ülesanne tuli kirjalikult, väljaprindituna hindamiseks esitada ja ka suuliselt esitleda.

Võistlusülesandeid hindas neljaliikmeline ekspertide tiim, kelle ülesandeks oli etteantud hindamiskriteeriumite alusel hinnata esitatud kirjalikud tööd. Seejuures konkreete kriteeriumi alusel antud hinnang skaalal 0-3 ei tohtinud erineda rohkem kui ühe võrra, suurema erinevuse korral pidid eksperdid kokkuleppele jõudma. Jah/ei kriteeriumite puhul tuli anda täiesti ühtne hinnang. Esitluste puhul määras eelkõige ajaga toimetulek. Hästi täpsete ja konkreetsete  hindamiskriteeriumite mõte on ühelt poolt välistada subjektiivsus hindamisel, kuid teiselt poolt kehtib alati ka “mida hindad, seda saad” põhimõte ehk nö parimaks tulemuseks kujuneb ohtralt täpseid detaile, mis ei pruugi samas anda parimat tervikut.

Jane Mägi 

 Hoolimata kiirest tempost, pikkadest päevadest ja pingelisest võistlusest kujunes ettevõtlusoskuste võistlusel osalejatest ja ekspertidest mitmeks päevaks vahva tiim, kus õpiti üksteist tundma, pakuti vastastikku inspiratsiooni ja õpiti üskteiselt. Mida võistluse lõpu poole, seda enam pingeid hakkas tekkima hindamisest, sest lõpuks ju kõik on võidu peale väljas.

Siiski parim osa EuroSkillsil on just Euroopa parimate noorte kutseõppijate võimalus kohtuda, omavahel tuttavaks saada, üksteiselt õppida ja uusi plaane seada. Sama käib tegelikult ka ekspertide kohta, kellel on suurepärane võimalus luua ja tugevdada erialast võrgustikku, koguda mõtteid arendustegevusteks ja igapäevaseks tööks.

Esmakordselt eksperdina osalenuna õppisin tõesti palju selle nädala jooksul ja olen tänulik selle võimaluse eest. Meie võistlejate Franki ja Sandri võistlustööde ja esitlustega olen siiralt rahul, nad tulid hästi toime kõikide ülesannetega ja võlusid kõiki oma vahetu suhtlemise, huumori ja sõbraliku olekuga.

Meie, kui uustulnukate  jaoks oli see võistlus paraku siiski “tundmatus kohas vette hüppamine” võrreldes osa konkurentidega, kes ujusid hästi tuttavas kohas. Õnneks sai nüüd meilegi EuroSkills)oluliselt tuttavamaks.

Sander Aukust

Ma hindan Euroskillsi osalemise puhul kõige rohkem rahvusvahelise töökultuuri nägemist ja teistest riikidest mõttekaaslastega suhtlemist. Meie võistlusalal moodustus pigem sõpruskondlik õhkkond, kus kõik üksteist toetasid ja me ei tundnud eriti rivaalitsemise tunnet. Oma tiimikaaslase Frangiga õppisime väga palju üksteise tööstiili kohta, mida saab tulevastes ettevõtmistes silmas pidada. Kindlasti oli vinge kogemus näha ka korraldusliku ja publiku arvu poolelt niivõrd mastaapset üritust, mis jättis väga hea mälestuse.

Kõige raskem oli meie jaoks kindlasti ühise keele leidmine Frankiga. Juba esimestest ülesannetest saati saime aru, et päris mitmetes kohtades on meil erimeelsused ning kompromisside leidmine võttis mõnikord nii palju aega, et ülesande lahendamiseks jäi ajast puudust. Hakkasime selle vältimiseks tegema aga konkreetsemat tööjaotust ja varasemaid kokkuleppeid, kes mingis ülesandes juhtrolli võtab. Samuti oli raske mitte mõelda üle hea koha saamise pärast. Pidevalt oli justkui iha ja liigne analüüs selle üle, kes võidab ning see pigem ei too töösse produktiivsust juurde.

Hetkel arendan ma enda ettevõtluse ja tehnoloogiaalseid oskuseid töötades Eesti tehnoloogia idus Wolf3D ning hoian silmad ja meele ettevõtluse suunas lahti.

Frank Karro

EuroSkills üritusena oli väga lahe. Kolm päeva väga erinevaid emotsioone ning kogemusi. Kui küsid, et mida kaasa annab võtta siis palju: uusi sõpru ja tuttavaid, uusi oskusi ja mõtteterasid ning loomulikult mõnus mälestus kogu eluks.

Kõige raskem kogu ürituse jooksul oli märgiliste otsuste tegemine ning plaanist ühte viisi aru saamine lahingpaarilisega. Üldiselt saime asjad mõistliku vestlusega lahendatud kuid kui ikka tuliseks asi läks siis tuli appi vana hea „kivi-paber-käärid“. Kõige kergemaks ei saa midagi nimetada, õnneks.

Kõige erilisem võistlustules olid teised võistlejad ning kogemus nendega seal kolm päeva koos olla – õhkkonnas kus ei olnud rivaalitsemist, kõik olid ülimalt sõbralikud ning räägiti omavahel väga palju üldisest elust ja olust pingevabalt. Kindlasti tegid meele ülimaks ka meie enda delegatsiooni liikmed, kellega sai nädal koos veedetud ning ühiselt rõõme ja muresid jagatud.

Kui küsid, et mis kokkupuude mul hetkel ettevõtlusega on, siis vastan nii, et õpin vastavas vallas ning ka toimetan oma mõnusatel mõtetel aktiivselt ning otsin võimalusi kuidas areneda.