Ettevõtlusõppega toetavad kõrgkoolid ühiselt noorte konkurentsivõime kasvu

2. märtsil Tallinnas kogunenud kaheksa Eesti kõrgkooli prorektorid ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad tõdesid, et lähiaja suurim eesmärk on muuta õpetajate ja õppejõudude hoiakuid.
2014. aastal ettevõtlikkuse arendamise koostöömemorandumi sõlminud osapooled kohtusid möödunud reedel Tallinnas, et teha vahekokkuvõte ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tegevustest aastatel 2016–2018.

Programmi käigus arendavad kõrgkoolid ühiselt haridustasemeülest ettevõtlusõpet, et muuta see haridussüsteemi loomulikuks osaks ja kujundada õppurites ettevõtlikku hoiakut. Selleks töötatakse välja nii üldisi kui ka valdkonna spetsiifikat arvestavaid õppeaineid, korraldatakse õpetajatele ja õppejõududele koolitusi ning toetatakse koole ettevõtlusõppe rakendamisel. Lisaks pakuvad kõrgkoolid õppuritele võimalust arendada oma äriideid programmis STARTER.

Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura väljendas heameelt, et ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamiseks loodud koostöövõrgustik toimib hästi ning aitab luua õppuritele mitmekesiseid valikuid. „Ülikoolid töötavad selle nimel, et iga kool annaks kõigi haridustasemete õppuritele peale teadmiste ka praktilise ettevõtluskogemuse nii tulevikuettevõtte juhina kui ka juba tegutseva ettevõtte või organisatsiooni arendustöötajana. Tänapäeva ühiskonnas on teadmised ettevõtlusest olulised ka igapäevaselt pereelus majandades. Meie uus siht on muuta õpetajate ja õppejõudude hoiakuid. Igaüks neist peaks püüdma seostada oma eriala ettevõtlusega ja arendama õppurite ettevõtlikkust. Oleme jõudnud nii kaugele, et kõik kõrgkoolid on oma arengukavas püstitanud ettevõtlikkuse arendamise eesmärgid ja täiendavad pidevalt õppekavu,“ rääkis Puura.

Tallinna ülikooli (TLÜ) arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar sõnas, et TLÜ-s on ettevõtlikkuse arendamise rõhk interdistsiplinaarsusel. See tähendab nii eri valdkondade õppurite ühist tegutsemist kui ka õppurite ja ettevõtluse ökosüsteemi arendamist. „Ettevõtlusõppe igal haridustasemel ja erialal rakendamine ei tähenda, et igast noorest peaks saama ettevõtja. Kogemus näitab siiski, et neid teadmisi võib minna vaja kõigil erialadel. Paljud looverialade õppurid asutavad oma ettevõtte juba õpingute ajal. Selle programmiga soovime anda noortele ettevõtluse alusteadmised ning arendada mõtteviisi, et enesearendamine ja ettevõtlik eluhoiak tagab karjääri kujundamisel vabamad käed. Tähtis pole seejuures see, kas soovitakse olla palgatöötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik,“ selgitas Jõesaar.

Ettevõtlusõppe programmis välja töötatud aineid rakendatakse juba 190 õppeasutuses, sealhulgas 173 üld-, 8 kutse- ja 9 kõrgkoolis. Ettevõtlust õpetavatele spetsialistidele mõeldud koolitused on järjest populaarsemad. Samuti suureneb aasta-aastalt nende ettevõtlike noorte hulk, kes soovivad panna oma idee proovile äriideede arendamise programmis STARTER. Kahe aasta jooksul on selle menuka programmi läbinud juba üle 1000 õppuri.

Edu ja Tegu programmi kõrval on hoo sisse saanud ka kõrgkoolide ühisprojektina loodud ettevõtete ja teadlaste koostööplatvorm ADAPTER. Samuti korraldatakse igal sügisel kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtjate koostööfestivali „Õigel ajal õiges kohas“.

Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel rakendatava Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi partnerid on SA Innove, Tartu ülikool, ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna tehnikaülikool, Tallinna ülikool, Eesti maaülikool, Estonian Business School, Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Eesti kunstiakadeemia, SA Junior Achivement Eesti ning SA Ida-Viru ettevõtluskeskus. Lisaks kõrgkoolide teadlastele löövad programmi tegevuste ja eesmärkide saavutamisel kaasa Eesti tööandjate keskliit, Eesti kaubandus- ja tööstuskoda ning teenusmajanduskoda. Programmi toetab Euroopa sotsiaalfond.

 

Allikas: Tartu ülikooli pressiteade