Ettevõtlusõppe programm pakub kevadisi koolitusi õpetajatele noorte ettevõtlikkuse arendamiseks

Kevadhooajal on veel võimalus osaleda ettevõtlusõppe programmi koolitustel, toetamaks paremini õppijate ettevõtlike hoiakute kujundamist ja ettevõtlusalaste teadmiste omandamist õppetöös.

Ettevõtlusõppe programmi koolitused on mõeldud selleks, et nii õpetajad ja õppejõud kui praktikutena kaasatud ettevõtjad ja spetsialistid saaksid vajalikku tuge, et ettevõtlusõpet efektiivselt läbi viia ja arendada noorte ettevõtlikkust. Ettevõtlikud noored on edukad igal elualal. 

Koolituste fookuses on ettevõtlikkust arendavad õppemeetodid, mida rakendada ainetundides, et muuta tunnid huvitavamaks, kaasavamaks, praktilisemaks ning interaktiivsemaks ning pakkuda paremat sidusust teooria ja praktika vahel.  Koolitustel õpetatakse, kuidas arendada efektiivsemalt noorte pädevusi, mis aitavad neil peale kooli lõpetamist tööturul paremini hakkama saada ja omandatud teadmisi rakendada. Oluline on siinjuures näiteks uute tehnoloogiate kasutamine, erinevate kooliväliste partnerite kaasamine, praktiliste igapäevaelu tegevuste läbimängimine ja avatud suhtumine.

Ettevõtlusõppe programmi koolitustel osalejad on positiivsena välja toonud koolitustel tekkinud tulemusliku arutelu ning kogemuste jagamise erineva taustaga spetsialistide vahel. Koolituste väärtuslikuks boonuseks on uued kontaktid nii õppejõudude, õpetajate, koolijuhtide, ettevõtjate, teadlaste kui teiste oma ala spetsialistidega, kellega võib välja areneda väärt koostöö nii uute kui praeguste ettevõtmiste arendamiseks.

Ettevõtlusõppe programmi tasuta koolitustega saab tutvuda ja huvipakkuvatele koolitustele registreeruda ettevõtlusõppe programmi koolituskalendris.

Koolitustega saab pidevalt kursis ettevõtlusõppe Facebooki lehe kaudu:

Facebook.com/ettevotlusope

 Programmi finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.