Ettevõtlusõppe koolitusprogrammid köidavad tekkiva võrgustiku ja praktilise ülesehitusega ka teiste erialade õpetajaid

Sildid: ,

Taas on võimalus osaleda populaarsetes 6-kuulistes Edu ja Tegu programmi ettevõtlusõpetajatele mõeldud koolitusprogrammides! Avame uued rühmad nii baastasemele kui meistriklassile ja esmakordselt alustab ka venekeelne rühm. Artiklis saavad sõna ka osalejad.

Koolitusprogramm on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programmis saavad kokku ja täiendavad üksteist erinevate erialade õpetaja, kes ettevõtlusteemasid oma aine ja projektidega lõimida soovivad. Baastase on alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud baastase. Programm koosneb kuuest ühe-kahepäevasest koolitusest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Koolitusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, seetõttu osalemistasu õpetajatele ei ole.
30.-31. jaanuaril 2020 alustab Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.
11.-12. märtsil alustab Ettevõtlusõpetaja meistriklass.
Täpsem info ja registreerumine SIIN 
20.-21. veebruaril alustab Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastaseme venekeelne rühm. Selle koolituse kohad on täis.

Mida võtavad eriliselt väärtuslikuna koolitusprogrammist kaasa osalejad?

Heli Illipe-Sootak, Audentese Spordigümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja Erasmus+ projektijuht:
Elu on täis juhuslikke sündmusi. Ja kui osata neid üksikuid sündmusi omavahel ühendada, ei tundugi kõik enam sugugi juhuslik. Pool aastat enne ettevõtlusprogrammi sattumist, olin kirjutanud Erasmus+ rahvusvahelise õpilasvahetusprojekti ja selle teema oli just ettevõtlikkus ja iduettevõtlus. Õnneks sai see ka rahastuse ja Audentese koolil oli taas üks põnev ülesanne: võõrustada sõpruskoolide õpetajaid, näidata neile meie elu erinevaid tahkusid: kultuuri, loodust, ettevõtluskeskkonda, haridusmaastikku. Ja siis juhtusingi lugema Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammist. Ma teadsin kohe, et see pikk sõnalohe on just see, mida meie kooli projekti edukaks läbiviimiseks ja õpilaste kaasamiseks vaja läheb. Öeldakse, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, ja kui tahad minna kaugele, võta sõber kaasa. Ja kuna mul oli kindel kavatsus tuua kooliellu rohkem ettevõtlusvaimu ja valmidust midagi ise ära teha, kutsusin programmi kaasa ka oma hea kolleegi, ühiskonnaõpetuse õpetaja Kadi. Ja nii me seda teed koos käimegi: arutledes, aeg-ajalt vaieldes, siis jälle koos suuri plaane tehes. Täpselt nii, nagu üks hea meeskond toimima peabki.
Ettevõtlusõppe programm on kohe-kohe läbi saamas ja ma olen näinud ja kuulnud ja kogenud nii palju uut ja põnevat ja rakendust väärivat, et kindlasti julgustan ka teisi koole ja õpetajaid sellest osa saama.

 • See programm on universaalne, ent samas ka piisavalt fookuses, et mitte muutuda liiga üldsõnaliseks ja seeläbi kasutuks, ja sobib kõikidele aineõpetajatele ja kõikidele kooliastmetele, nii ainekavasiseseks kui ka –üleseks õppeks.
 • Programmisisu on väga hästi läbi mõeldud ja professionaalselt läbi viidud, mis teeb selle põnevaks, kaasahaaravaks ja interaktiivseks, ning on samas ka heaks eeskujuks, kuidas peaks mingeid tegevusi läbi viima.
 • Programm on väga mitmekesine ja annab hea ülevaate ettevõtlusega ja laiemalt ettevõtlikkusega seotud pädevuste arendamisvõimalustest ning meie väikse ja tubli riigi edusammudest, võimalustest ja kitsaskohtadest. Sest ilma suurema pildi ja analüüsita ei olegi võimalik midagi paremaks teha. Mõnikord on vaja ka lihtsalt teada, kas oleme õigel teel.
 • Programm on praktiline ja see on tegevõpetajate jaoks üks kõige olulisem aspekt: kõike õpitut ja kogetut saab üle võtta koolitundidesse või klassivälisesse tegevusse. Ja seda nii sisu, metoodikate, käsitluste kui ka ruumilahenduste osas. Ja kui palju põnevaid ja asjalikke praktiliste tööde mõtteid siit veel saab!
 • Programm annab võimaluse kohtuda väga erinevate elualade inimestega, kel on palju jagada ja kellega saab ka edaspidi koostööd teha. See ei ole lihtsalt väärtuste edasiandmise ahel, vaid suhtevõrgustik, mis on toeks uute või ka juba järeleproovitud ja toimivate projektide läbiviimiseks.
 • Ja mis kõige olulisem: programm on suur samm õpetajate enesearengus. Ja see sära õpetajate silmis jõuab kindlasti ka koolidesse!

Kadi Aavik, Audentese koolide SA ajaloo – ja ühiskonnaõpetuse õpetaja:

 • Tundsin, et ettevõtluspädevus tuleb kasuks nii minule kui minu õpilastele. Need on oskused, mis arendavad loovust, panevad mõtlema kastist välja, annavad elule uue hingamise. Mul on koolitustel käies järjest süvenenud tunne, et staažikad õpetajad võiksid töötada aasta mõne teise ameti peal mõnes ettevõttes ning aastaid ettevõtjana töötanud inimesed vahetada õpetajad samaks perioodiks koolimajas välja. Kasu oleks mõlemale poolele: õpilased kuulavad alati huviga neid õpetajaid, kellel konkreetne kogemus ka mõnes teised eluvaldkonnas, õpetajaamet paneb ettevõtte juhte juhirollile teisiti vaatama. Hingelt õpetajad aga näevad, et päris elu toimub tegelikult väljaspool koolimaja, nad õpiksid uusi oskusi, mis kohe kindlasti arendavad õpetajakutset. Koolitusel osalemise olulise põhjusena tooksin välja isikliku huvi ja ambitsiooni. Elu on suunanud mind elukestva õppija rolli – ühiskonnaõpetust olen õpetanud kolm aastat, samas on mul lisaks õpetajakutsele üks varasem kõrgharidus ning teisi töökogemusi. Raske on mõtestada ennast ka praegu (olles küll äsja õpetajakutse kätte saanud) ühte kindlasse ametisse elu lõpuni. Liitusin ettevõtlusõppe programmiga, kuna tahan arendada endas ettevõtlusalaseid oskusi ja hakata tulevikus väike-ettevõtjaks. Ettevõtlust minule koolis ei õpetatud, ka ülikoolis mitte, majandus oli baaskursusena, seegi vaid teoreetilise loenguna. Ettevõtjad tundusid kunagi kui müstilised äriinimesed, oma kindlate tugevate karakteristikutega, mida mina endas ei näinud. No kuidas selline inimene õpetab noortele elluastujatele majandusteemasid?
 • Ettevõtluskursus oli hoopis teise formaadiga kui paljud teised õpetajatele suunatud koolitused. Oleme üks lend – üle Eesti erineva taustaga õpetajad said kokku ning iga koolitusega on taaskohtumine järjest toredam, koolitused on praktilised ja tihedad, saame palju suhelda erinevate ametite inimestega. Moodustame võrgustiku ja selline koostöö paneb asjad liikuma. See on väärtus omaette ja aitäh Katrin Kivisillale (SA Innove) selle motiveeriva töö eest.
 • Sain hakata kohe rakendama koolitustelt saadud kogemusi ja teadmisi õppetöös, teen seda oma ühiskonnaõpetuse tundides 9. ja 12.klassidega. Minu ühiskonnaõpetuse ainekava majandusteemalised tööplaanid muutusid kohe pärast koolitust, sest sain väga palju uusi ideid ja teadmisi nii valdkonna kui õpetamismeetodite kohta.
 • Koolitusele tulin koos kolleegi Heli Illipe- Sootakiga, kelle kirjutatud projekt „We Start Up“ sai õppeaasta alguses positiivse vastuse ning mis viib meie kooli õpetajad ning õpilased viite erinevasse välisriiki. Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm aitas meil seda projekti arendada, andis palju sisendit, kuidas võiks sel talvel alguse saanud projekt olla seotud nii minu ühiskonnaõpetuse tundide ettevõtlusteemadega, projekti tegevustega ning kuidas kõiki tegevusi paremini omavahel lõimida.
 • Tänu ettevõtlusõppe baaskoolitusele on minu õpilased juba saanud mõelda oma huvidest ja tugevustest välja nende jaoks potentsiaalsed äriideid. Õppinud töötama nende ideedega, tegema koostööd teistega, harjutanud oma idee kaitsmist, koostanud ja esinenud liftikõnedega publiku ees, vestelnud tegutsevate ettevõtjatega ning kevadel saavad nad kogemuse külastada mitut ettevõtet kas töövarjuna, praktikandina või kodanikuühiskonna liikmena vabatahtlikku tööd tehes. Loodan, et tulevastel aastatel saame hakata juhendama ka mini – ja õpilasfirmasid.
 • Kõige olulisem on see, et õpilased on hakanud aru saama, mida tähendab ettevõtluspädevus –oluline ei ole hakata kohe ettevõtjaks, väga oluline on aga olla ettevõtlik inimene. Nägin, et suutsin panna neil silmad särama, kuna minu enda silmad alati särasid, kui ettevõtlusõppe koolituselt tööle naasin.