Edu ja Tegu maakonnatuuridel saavad koolijuhid ja õpetajad tuge pädevuste arendamise süsteemi loomisel

Tööandjad ja ühiskond ootavad aktiivseid koolilõpetajaid, kes suudavad oma isiklikku elu ja karjääri parimal moel juhtida ning oleksid tegusad ja väärtust loovad ühiskonna liikmed, töötajad, ettevõtjad.

Jõgevamaa hariduskonverents

Koolides on ettevõtlusõpe, karjääriõpe ja ettevõtlikkus rakendatud vastavalt iga kooli võimalustele ja nende väärtuse tunnetusele. Kuna viimastel aastatel on täiendatud erinevaid ettevõtlus- ja karjääri ning rahatarkuse programme, siis soovist aidata koolidel leida parimaid lahendusi õppes süsteemi loomiseks kohtub Edu ja Tegu koos partneritega regioonides koolijuhtidega.  Tutvustatakse rakendamise võimalusi algklassidest kutsehariduseni. maailmakohviku laadses formaadis, kus kõigil on hea võimalus küsida ja arutelus osaleda. Infopäeva eesmärk on, et iga kool saaks  kuuldu põhjal luua endale sobivas kombinatsioonis süsteemi, kuidas mainitud teemasid  rakendada selliselt, et  dubleerimise asemel tekiks sünergia ning juhuslikkuse asemel süsteem.

Saaremaa koolijuhtidega kohtumine

Oleme külastanud juba mitmeid maakondi Harjumaast Saaremaani ja Jõgevamaani,  suured tänu kohalikele koolijuhtide ühendustele, maakondlikele arenduskeskustele ja haridusnõunikele, kes meid oma üritustele on kutsunud. Nendelt üritustelt on saanud alguse ka koolide individuaalsed konsultatsioonid või koolitused vastavalt iga kooli vajadusele ja soovile, mida saab juba Edu ja Tegu programmi esindajaga kokku leppida.

Infopäeval on osalenud Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm, JA Eesti, Ettevõtlik Kool, Rahandusministeeriumi rahatarkuse programm, Tagasi Kooli.

Kui mõne piirkonna, linna haridusvaldkonna esindajad soovivad saada otsealliakst infot uusimate suundade ja materjalide kohta ning tuge süsteemi loomisel,  võib lahkelt anda oma huvist märku info@ettevõtlusõpe.ee.