“Edu ja Tegu” konkursile laekus 53 tööd ettevõtlikelt õpilastelt üle Eesti

“Edu ja Tegu” ettevõtlikkuskonkursile esitasid tähtajaks oma võistlustöö Eesti 40 kooli ja suvise ettevõtluslaagri liikmed, kokku laekus 53 tööd.

Osalenud koolide nimekiri on mitmekesine: tööd esitasid Aste, Esku-Kamari, Hargla, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuuste, Läänemaa, Nõo, Orissaare, Peedu, Puka, Põlva, Pärnu, Rakvere, Vodja, Suure-Jaani, Tallinna, Tapa, Tartu, Türi, Valga ja Võru koolide õpilased, samuti suvise ettevõtluslaagri osalejad. On nii algkoolilaste kui ka gümnasistide töid. Kõige
ettevõtlikumad tööde esitajad on Suure-Jaani Koolis, sealt laekus konkursile neli tööd. Kõrgkoolidest ja ametikoolidest on esindatud Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu Kutsehariduskeskuse õppurid. Vene õppekeelega koolidest olid aktiivsemad Jõhvi Vene põhikool ja Kohtla-Järve Kesklinna põhikool.

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel toimuva konkursil asub nüüd laekunud töid hindama žürii, oktoobris selguvad finalistid. Kõige ettevõtlikumad saavad tunnustuse 27. novembril Tallinnas Kultuurikatlas.

Ettevõtlusõpe koolitundides ja vanemate eeskuju on innustanud aina rohkem õpilasi nuputama, katsetama, ellu viima, tootma ja turundama, eesmärgiga kogeda tegutsemisrõõmu ja eduelamust. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom märkis, et koolides on hakatud ettevõtlusõpet aina rohkem väärtustama, kuivõrd mõistetakse, et kogemuspõhine ja praktiline õpe on sild teadmiste ja päriselu vahel. Ettevõtlust õpetatakse paljudes koolides, kuid ainuüksi Edu ja Tegu programmi eestvedamisel on ettevõtlusõpe laienenud kahe aastaga 191 õppeasutusse ehk igasse kolmandasse Eesti kooli.

“Ettevõtlusõppe eesmärk on läbi praktilise ja kogemuspõhise õppe parandada noorte kohanemisvõimet ja hakkamasaamist tööturul,” ütles Ploom. “Ettevõtlikus koolis kujunevad ettevõtlikud noored, seda kinnitab ka konkursil osalejate hulk. Aina rohkemates koolides töötab elulise ja praktilise õppe eesmärgil kogu koolipere ühiselt, planeerides aktiivseid õppetegevusi, lõimides õppeaineid ja külastades kogukonna asutusi. Näeme ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks toetust taotlevatest projektidest, kui lahkelt on ettevõtjad valmis koolinoortele oma kogemusi jagama ning lubama õppuritel ka päris tööd proovida.”

Edu ja Tegu programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.