Äsja startinud karjääriõpetajate koolitusprogramm täidab tühimiku

Sildid:

26. jaanuaril Edu ja Tegu toel startinud karjääriõppe koolitusprogramm rõõmustab nii koolijuhte kui õpetajaid, sest eesmärk on toetada karjääriõppe süsteemset rakendamist koolides. Pika programmi ajal tekkiv kontaktivõrgustik osalejate vahel soodustab heade praktikate vahetamist ja koostööideid.

Kuuest moodulist koosnev programm on mõeldud  üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning kõigile teistele haridusasutuste töötajatele, kes on valmis võtma karjääriõpetuse õpetaja rolli, osalema süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe tegevuste kavandamisel ja elluviimisel oma asutuses ja/või aineõpetajana integreerima nimetatud kahe  valdkonna pädevusi erinevatesse ainetundidesse. Õpinguid alustab üle 30 huvilise.

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõppe eestvedaja Virve Kinkari sõnul on karjääriõpetuse läbiviijad sellist koolitust pikisilmi oodanud, sest vajadus süsteemsete koolituste järele on suur. Seda näitab ka 2021. aastal Harno poolt tellitud ja Tallinna Ülikooli poolt karjääriõppe läbiviijate seas läbi viidud uuring. „Uuringust selgus, et koolides töötavad karjäärispetsialistid, sh õpetajad on suuremas osas algajad. Kõige enam vajaksid nad enesetäiendamist karjääriõppe metoodikas, samuti karjääriteooriates ja nende rakendamises. Värskendamist vajavad ka juba kogenud spetsialistide teadmised ja oskused, sest  koolis töötavale karjäärispetsialistile mõeldud laiapõhjalist koolitust pole pakutud pikemat aega ja lühikursused keskenduvad pigem rakenduslikule aspektile. Teisisõnu- maja ehitamist on alustatud katusest ja vundamendi rajamisele on vähe tähelepanu pööratud,“ nentis Kinkar.

Lisaks metoodilisele pagasile saavad karjääriõppe koolitusprogrammis osalejad hea teoreetilise ülevaate karjääri kujundamisest ning süsteemse ja tulemusliku karjääriõppe korraldamise võimalustest kooli õppekava raames. Ennastjuhtiva õppijana saab osaleja mõtiskleda isikliku arengu ja oma elu kujundamise üle.  Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel,  mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. Nimetatud  mudel oli aluseks ka karjääriõpetuse ainekava kaasajastamisele.

Koolitusprogrammi suur väärtus on ka koostöövõrgustiku tekkimine, sest kokku saavad kolleegid üle Eesti ning Töötukassa spetsialistid, kellega kogemusi vahetada ja koostööplaane mõelda, kuidas noori tulevikuvalikutes parimal moel toetada.

Programm valmis Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ja Edu ja Tegu programmi partnerite Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. Viimane koolitusmoodul toimub maikuus.

Koolitusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning see on õppijatele tasuta.

Fotol: Esimese ehk karjäärikujundamise põhimõtteid tutvustava mooduli koolitajad Margit Rammo, Signe Reppo, Virve Kinkar ja Merit LUik Karjäärinõustajate Ühingust

Peafotol: Karjäärinõustajate Ühingu liige ja karjääriõpetaja Merit Luik