Algas registreerumine karjääriõppe koolitusprogrammi

Sildid:

Alustab esimene karjääriõppe koolitusprogramm, mis on mõeldud  üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning kõigile teistele haridusasutuste töötajatele, kes on valmis võtma karjääriõpetuse õpetaja rolli, integreerima teadmisi oma õpetatavasse ainesse ja/või osalema koolimeeskonna liikmena tegevuste kavandamisel ja elluviimisel süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppeks oma asutuses. Programm koosneb kuuest erinevast moodulist ja kestab 26.01. – 31.05.2022.

Karjääriõppe koolitusprogrammist saab hea teoreetilise ülevaate karjääri kujundamisest, karjääriõppe praktilise lõimimise võimalused haridusasutuse töösse ning lisaks saab iga osaleja mõtiskleda isikliku arengu ja karjääriplaneerimise üle. Programmi kõigi kuue mooduli üldine eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel,  mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine.

Koolituse moodulid toimuvad erinevate Edu ja Tegu programmi partnerite juures, Tartu Ülikoolis, Tallina Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Programmi loojad ja koolitajad on Eesti tunnustatud karjääriteenuste valdkonna ja ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad ja eksperdid. Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.

Koolitusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning see on õppijatele tasuta. Osalemise kinnitamiseks ja õppimise tulemuslikkuseks soovitame enne registreerumist saada haridusasutuse juhtkonna kinnitus ja kooli valmidus karjääriõppe rakendamiseks.

Tutvu koolitusprogrammi tingimuste ja sisu ning ajakavaga ja registreeru siin