Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe parimate tunnustamiseks esitati 56 taotlust

Sildid:

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt aasta parimate ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja ja mentori, ettevõtliku õppuri ja õpetaja ning Edu ja Tegu tegija tunnustamiseks esitati rekordilised 56 taotlust. Kandidaate said kõik soovijad esitada viies kategoorias kuni 17. oktoobrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi veebilehel. Mitmeid kandidaate esitati korduvalt ja erinevates kategooriates.

Kõik kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitava ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi ja meeskondi viiendat korda.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus-/ karjääriõppes moodustatud meeskonda, kes on õppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja inspireerinud teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe edendaja tunnustatakse isikuid, meeskonda, organisatsiooni või ettevõtet, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlus/karjääriõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja tunnustamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse, karjääri või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat, ettevõtlikku töötajat, muud oma ala eksperti või nende gruppi, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus/karjäärialast arengut.

Tiitliga Edu ja Tegu programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi tegevustesse ja arendamisse.

Laureaadid valis programmi esindajatest ja eelmise aasta võitjatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 3. novembril virtuaalsel hariduskonverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom.Vol2“. Konverentsile on oodatud koolide praktikaid kuulama kõik haridusvaldkonna töötajad ja panustajad ning registreerumise tähtaeg on 2.11.