Materjalide ülevaade

Sildid:

Head kaasteelised!
Edu ja Tegu programm jõuab 2023. aastaga lõpule.  Oleme aidanud rakendada ettevõtlus- või karjääriõpet 84% koolides, 100% kutsekoolides, 100% kõrgkoolides ja 45% lasteaedades. Koolitustel on osalenud 1606 õpetajat, STARTERis arendasid oma äriideed 7058 noort ja sündmustest üldse on osa saanud 24 053 inimest. Jätame vabalt kasutamiseks kõik valminud õppematerjalid alusharidusest kõrghariduseni, podcastidest mängudeni, õpiobjektidest lauludeni. Allpool ongi ülevaade õppematerjalidest, mis jäävad enamjaolt üles E-koolikotti ning Haridus- ja Noorteameti kodulehele, lähiajal veel ka Edu ja Tegu kodulehele. Paljud materjalid sobivad osaliselt või täielikult kasutamiseks erinevatel haridusastmetel, seega tasub uurida kõiki. Head kasutamist ja jätkuvat noorte ettevõtlikkuse toetamist!
Täname hea koostöö eest!
Edu ja Tegu naiskond

Viimasesse uudiskirja koondasime ülevaate kõigist loodud materjalidest haridusastmete kaupa. 

VAATA MATERJALIDE ÜLEVAADET SIIT 

 

Tutvu Edu ja Tegu tegevuste ja tulemustega 2016-2023.