Ettevõtlusõpe on kahe aastaga hoogsamalt levinud

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on valminud ettevõtluspädevuse mudel ja ettevõtlusõppe moodulid nii üld-, kutse- kui ka kõrgkoolidele. Uusi õppe- ja juhendmaterjale piloteeritakse 18 koolis. Ettevõtliku kooli võrgustiku ja/või Junior Achievementi ettevõtlusõppe programmidega on kahe aastaga
liitunud 212 uut kooli ning äriideede arendamise programmi STARTER on sama ajaga läbinud ligi 1000 noort.

Edu ja Tegu tegevustes on kahe aasta jooksul kaasa löönud pea kolmsada kooli ehk ligikaudu pooled Eesti koolidest. Ettevõtlusõpet rakendab üle veerandi kõigist Eesti koolidest.

Selle lühikokkuvõtte põhjal võib öelda, et programmi lühikese tegutsemisaja jooksul on väga suur hulk Eesti koolidest hakanud senisest rohkem väärtustama ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkuse arendamist ning astunud samme selleks, et nende kooli lõpetajatele oleks tööturul rohkem uksi avatud. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak kommenteeris seda trendi sõnadega, et haridus peabki tööturu ootustega sammu pidama. „Aina olulisemad on ülekantavad pädevused nagu ettevõtlikkus, loovus ja probleemide lahendamise oskus. Ettevõtluse alased teadmised ja oskused koos ettevõtliku hoiakuga
aitavad igaühte elus edasi – kas ettevõtja või töötajana. Ettevõtlikele inimestele toetub kogu Eesti edu,” rõhutas Varrak.

Loe lähemalt Edu ja Tegu tegemistest, ettevõtluspädevus mudelist, koolitustest, STARTERist ning ettevõtlusõppe levikust Uudiskirjast nr 10