Aasta mentor 2017 ettevõtja Kuldar Leis. “Muudame ettevõtlusõppe kohustuslikuks?”

Küsimustele vastab Edu ja Tegu aasta 2017 ettevõtlusõppe mentor Kuldar Leis

Kuldar Leis rääkimas oma koostööst õppurite ja koolidega ettevõtete ja koolide koostööseminaril

Kuidas meie õpilastes ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet kooskõlas ja koosmeeles ärgitada?
Ettevõtlikkuse süstimiseks ja ettevõtlusest arusaamiseks panustatakse Eestis nii põhikoolides kui gümnaasiumites väga palju. Alguses oli see vaid mõne üksiku kooli tublidus, aga praegu on see nii suuremas osas Eesti koolidest. Määrav on teema tähtsustamine kogu Eestis, aga tegelikud elluviijad on koolide ettevõtlus õpetajad, kellel kindlasti peab olema koolijuhi toetus. Lihtsustatult öeldes on koolis õpilasfirmas tegutsenud noored ülikooli minnes tunduvalt altimad õpinguid ettevõtlusega siduma, nad on avatumad tudengitiimide tegemistes ja võistlustel.

Kas erinevaid konkursse on liiga palju või ongi tore, et neid on nii palju?
Väga hea, et erinevaid konkursse on tõesti palju ja detsentraliseeritult, sellevõrra on kandepind ka laiem. Tähtis on, et kõik noored, kes vähegi julgevad lavale tulla, seda ka teevad ja lihtsam on alustada väiksemast kohast või lavalt. Nagu päris ettevõtluseski, kohe ei tohi minna haarama suurt tükki, sest võib läbi kõrbeda ja kaob julgus teist korda proovida. Tihti on ka konkursid erineva suunitlusega, näiteks sotsiaalne ettevõtlus või ürituse korraldamise ideede elluviimine.

Eks edasiviiv on seegi, et konkursil saab oma võimeid ja õpitud oskusi teistega võrrelda?
Olen sageli näinud arengut, alates noore esimesest esinemisest kuni mitu aastat hiljem „vana kalana“ tegutsemiseni. Võistlused, pärastine mentorlus ja idee potentsiaalne elluviimine annab tohutu kogemuse. Ma julgustan lapsevanemaid publikuna neist konkursiesinemistest osa saama ja lapsi kindlasti kodus ka ettevõtlikkuse arendamisel toetama. Kuigi lapsevanemana võin ise olla palgatöötaja, siis praegused noored peavad kasvama mitmekülgseks ja ettevõtlikuks, sest muidu kihutab maailm oma arengus nende eest ära.
Ja muidugi julgustan ma vanemaid, eeskätt neid, kes ise ettevõtluses, olema koolile partneriks ettevõtlustundide läbiviimisel. Me oleme koolis alati oodatud, aga ei pea kutset ootama, tuleb olla ise julge ja julgustada noori ettevõtlikud olema.

Küsis Epp Alatalu

 

Intervjuu ilmus Edu ja Tegu ettevõtlusõppe erilehes Postimehe vahel 4. mail 2018. aastal.