Ilmus lasteaedade ettevõtluspädevuse ja rahatarkuse õppematerjali II osa “Vinks-Vonks 2 avastab ja seikleb”

Sildid:

Ja ongi valmis „VINKS-VONKS 2 julgeb ja proovib“ õppematerjal koolieelikutele.

3.02 toimub ka veebiseminar, kus  tutvustame loodud materjali kasutusvõimalusi ning anname ideid, kuidas teemasid lõimida õppe- ja kasvatustegevustesse.

6-7-aastastele mõeldud teine osa Vinksi tegemistest käsitleb selliseid teemasid nagu reklaam, eetika, jätkusuutlikkus ning enda ja teiste mõistmine. Pädevusi käsitlevad teemad on pärit ettevõtluspädevuse mudelist ning rahatarkuse teemad on sündinud koostöös rahandusministeeriumi ja praktikutega lasteaiast. Reklaamiteemat õpetatakse loovust edendavate harjutustega. Näiteks saavad lapsed ise reklaame luua ja näha, et sünnipäevakutsetki võib käsitleda kui reklaami lapse tähtsale üritusele. Juttu tuleb ka eksitavatest reklaamidest. Lastele eakohases võtmes pöörame erinevate teemade kaudu nende tähelepanu eetilisusele ja jätkusuutlikkusele. Räägime aja, raha ja selle paberi säästmisest, millele lapsed joonistavad või kust kujundeid välja lõikavad. Suhtlemisoskuste puhul keskendume enda ja teiste tajumise arendamisele. Arutleme selle üle, miks on ühiskonnas loodud erinevaid kokkuleppeid ja kuidas need meid aitavad, olgu tegu rühmareeglite või Eesti vabariigi põhiseadusega.

Raamat sisaldab lisaks värvipilte ja õpetaja juhendmaterjali.

Õppematerjali üks autor ja eestvedaja, Haridus- ja Noorteameti alus- ja üldhariduse ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide sõnul tingis loomise vajaduse meie igapäevaelu.

“Kas praegu on maailmas ärev aeg? Kas muretseme oma sissetulekute ja hakkamasaamise pärast? Need küsimused jõuavad läbi erinevate filtrite ka meie lasteni. Laps teeb kuuldust ja tunnetatust järeldused oma elukogemuse ja teadmiste põhjal, aga need ei pruugi tegelikkusega kattuda. Ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendav õppematerjal lasteaedadele peegeldab teemasid, mis on igapäevaelus aktuaalsed – et laps mõistaks neid paremini. Materjali ühe autorina usun, et lapse mõistlikkus tuleb just mõistmise kaudu. Usun, et lapsed on nutikad ja
mõistlikud, kui neile selleks võimalus anda – kaasates neid elulistesse teema- desse ning pakkudes eri strateegiaid, kuidas oma tundeid mõista ja juhtima õppida. «Vinks-Vonksi» materjalidel on ka teine eesmärk – luua eluterveid mustreid, mis tagavad elus parema hakkamasaamise. Mis puutub rahatarkusesse, siis näitavad Eestis korraldatud uuringud, et
oleme oma teadmiste poolest esirinnas, kuid käitumismustrid põhinevad ikka vanadel harjumustel. Soovime, et järgmine põlvkond saaks käituda parimate teadmiste järgi ning kannaks edasi mustreid, mis hoiavad meid tervete ja rahulolevatena!”

Õppematerjali tutvustav seminar toimub 3. veebruaril kell 13-15 Zoomis. Registreerumine avatud siin. Registreerumisel tasub märkida, kas soovite materjali lasteaeda saada postiga või olete selle juba saanud kohalikust maakondlikust arenduskeskusest. Samuti saab veel lisaks tellida I osa “Vinks Vonks 1 avastab ja seikleb”.

Raamatute juurde on loodud ka 9 temaatilist lastelaulu koos fonogrammidega. Need leiab Edu ja Tegu You Tube kontolt.