Logo ja visuaalne identiteet

Logo väljendab ettevõtlusõppe programmi väärtuseid.

Ampersand ‒ & ‒ on logogramm, mis eesti keeles tõlgitakse sidesõnaks „ja”, mis on omakorda väga positiivse kõlaga, sarnane sõnale „jah” . Positiivsus ning jah-sõna on omased ka ettevõtlikkusele. Meie logo ampersand kujunes tähepaarist ’e’ ja ’t’. Sellest tähepaarist on tuletatud programmi moto, mida võib lugeda „Edu tegu” või „Edu ja tegu”, aga ka „Edukas tegu, „Edu tuleb tegudest”, „Edu põhineb tegevusel” jms.

Sõnal „edu” on lisaks tähendusele „positiivne, edukas” ka tähendus hariduse vallas – see on mitmete haridusasutuste domeeni osa. Lühend tuleb ladinakeelsetest sõnadest educo, (kasvatama, toitma, midagi juhtima, püstitama), edoceo (põhjalikku õpetust andma, õpetama) ja educatio (kasvatus), millest on tulnud inglise keelde sõna education (kasvatus, õpetus, haridus). Eesti keeles on sõna „edu” tulenenud soomeugri keeltes levinud sõnast esi, (edasiminek, menu, kordaminek, soome k etu). Seega on sõnatüvi edu ajalooliselt paljudes keeltes olnud tugevalt seotud hariduse ja kasvatuse ning edasipürgimisega, mis on ka ettevõtlusprogrammi olulisemad väärtused.

Tegu on inimese teadlik käitumine, mis kandub üle väliskeskkonda. See tähendab, et millegi teokssaamiseks peab seda tahtma, peab midagi ette võtma. Loomulikult peab oma tegude eest ka vastutama. Samas vaid tegudega jõuab eduni ning isegi vigu tehes ja oma vigadest õppides ning vastutust võttes võime jõuda innovatiivsete lahendusteni.

Logo kasutamise nõuded ja visuaalne identiteet on kirjas logoraamatus

Kasutame ka logo pikemaid versioone koos täiendiga Ettevõtlusõppe programm ja STARTER. Edu ja Tegu logo kasutamsiel on kõige olulisem täita Euroopa Liidu logo kasutamise reegleid ehk Edu ja Tegu logo tuleb kuvada alati koos Euroopa Sotsiaalfondi logoga.