Õpetajale/õppejõule/koolijuhile

Hea õpetaja, õppejõud, koolijuht!

Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Meie kõigi koostööst sõltub, milliseks kujuneb Eesti majanduse edulugu järgmistel kümnenditel ning kuidas saavad noored hakkama oma eluredelil – nii töötajana kui ettevõtjana. Tuleviku tööturul konkureerimiseks on ka koolil võimalus luua keskkond, mis soosib noortele tulevikus olulist ettevõtlikku mõtteviisi ja praktilisi oskusi.  Ettevõtlusõppe programm on loodud selleks, et toetada koole süsteemse metoodika rakendamisel, kus igal õpilasel oleks võimalik arendada oma ettevõtlikkust ning saada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi võimalikult praktilisel moel.

5 võimalust ettevõtlusõppe programmiga liitumiseks

  1. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süstemaatiliseks pakkumiseks saavad haridusasutused võtta kasutusele Edu ja Tegu ettevõtlusõppe mooduli (sh ka lõimitult), haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” ja/või Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmi. Õpetajatel-õppejõududel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelit, ettevõtlusõppe moodleid kõigile haridustasemetele ja -liikidele,  aineprogramme, õppevara, õppekava arendusi ja muid abimaterjale. Tutvu täpsemalt metoodikaga (kõigile avatud). Õpetajahariduse arendamisel on tähelepanu all ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõimimine õppekavadesse. Selleks on välja töötatud õpetajahariduse moodulid.

2. Õpetajad, õppejõud ja koolijuhid saavad oma oskusi ning teadmisi täiendada täienduskoolitustel ning koostööseminaridel. Ettevõtlusõppe programmi koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Täienduskoolitused disainitakse nii, et kõike õpitut saab kohe rakendama hakata ja koolitusel tekib koostöövõrgustik. Koolitusi korraldavad Eesti kõrgkoolid, Innove, IVEK ja JA Eesti. Registreeruge huvipakkuvatele koolitusele koolituskalendris.

4. Kõrg- ja kutsehariduse õppijatele ning samuti gümnasistidele on mõeldud ideede arendamise ja ärimudelite väljatöötamise programm STARTER, mida korraldatakse Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Ida-Virumaal. STARTER ühepäevaseid töötubasid põhikoolidele ja gümnaasiumidele teeme kokkuleppeliselt  ka maakondades kohapeal. Samuti saab ülipraktilisi STARTERi töötubasid  siduda õppetööga. Loe täpsemalt äriideede arendamise programmist STARTER.

5. Koolides läbiviidud uuringud annavad ainest hetkeseisust ja arendamist vajavatest aspektidest. Ettevõtlusõppe seniste  uuringute tulemustega saab tutvuda siin.

Lisaboonus: Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse silmapaistvad edendajad saavad tunnustatud! Parimate ettevõtlusõppe edendajate kohta saab lugeda siit .

2019. aasta parimad ettevõtlusõppe edendajad on jane Mägi (Kuressaare ametikool), Elbe Metsatalu( Tallinna 21. Kool ja veel mitmed koolid), Põlva Gümnaasium, Ander Hindremäe ning Merilin Priilinn-Türk.

Kogemuslood

Vaata videotest, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi ettevõtlusõppe edendaja 2017 tiitliga pärjatud Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel. Samuti vaata videotest ettevõtjate ja noorte arvamust ettevõtlusõppest.

Huvitavaid koolide ja ettevõtete koostöökogemusi ning praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisel saab lugeda uudistest.