Õpetajale/õppejõule/koolijuhile

Hea õpetaja, õppejõud, koolijuht!

Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Meie kõigi koostööst sõltub, milliseks kujuneb Eesti majanduse edulugu järgmistel kümnenditel ning kuidas saavad noored hakkama oma eluredelil – nii töötajana kui ettevõtjana. Tuleviku tööturul konkureerimisele aitab kaasa koolikeskond, mis soosib noortele tulevikus olulist ettevõtlikku mõtteviisi ja universaalseid oskusi.  Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm on loodud selleks, et toetada koole süsteemse metoodika rakendamisel.

5 võimalust ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi kasutamiseks

  1. Rakenda ettevõtlus- ja karjääriõppe süstemaatiliseks pakkumiseks Edu ja Tegu ettevõtlusõppe või ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava/moodul, haridusprogramm „Ettevõtlik kool” ja/või Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programm. Kasuta noorte pädevuste arendamiseks välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelit, õppevara, õppekava arendusi ja õppematerjale. Tutvu täpsemalt metoodika ja materjalidega (kõigile avatud).

2. Osale täienduskoolitustel ning seminaridel. Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi koolitused on suunatud õpet läbi viivatele spetsialistidele ainekava/mooduli rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks ja temaatiliste  baasoskuste arendamiseks. Täienduskoolitustelt saab kaasa praktilised tööriistad ja koostöövõrgustiku. Koolitusi korraldavad Eesti kõrgkoolid, Haridus- ja Teadusministeerium, Ettevõtlik Kool ning JA Eesti. Registreeruge huvipakkuvatele koolitusele koolituskalendris.

4. Saada kõrg- ja kutsehariduse õppurid ning gümnasistid ideede arendamise programmi STARTER, mida korraldatakse Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus ning Ida-Virumaal. STARTERi ühepäevaseid töötubasid on võimalik tellida ka oma kooli/maakonda.  Loe täpsemalt äriideede arendamise programmist STARTER.

5. Tunnusta oma ettevõtlus/karjääriõeptajat, ettevõtlikku noort või head koostööpartnerit ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamisel!  Parimate ettevõtlusõppe edendajate kohta saab lugeda siit .

2019. aasta parimad ettevõtlusõppe edendajad on jane Mägi (Kuressaare ametikool), Elbe Metsatalu( Tallinna 21. Kool ja veel mitmed koolid), Põlva Gümnaasium, Ander Hindremäe ning Merilin Priilinn-Türk.

Kogemuslood

Vaata videotest, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi ettevõtlusõppe edendaja 2017 tiitliga pärjatud Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel. Samuti vaata videotest ettevõtjate ja noorte arvamust ettevõtlusõppest.

Huvitavaid koolide ja ettevõtete koostöökogemusi ning praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisel saab lugeda uudistest.