2017. aasta tegevuste kokkuvõte

2017. aasta oli ettevõtlusõppe programmi jaoks tegus aasta. 31. detsembri seisuga oli valminud 15 ettevõtlusõppe moodulit ning ettevõtlusõppe raamdokumendi kõik peatükid, mis vajavad täiendusi seoses moodulite valmimise ja eksperthinnangutest tulnud tagasisidega. Alustati tööd uue õppevara loomisega. 2017. aasta II pooles alustati väljatöötatud moodulite piloteerimast nii üldhariduse- kui kutsekoolides. Aasta jooksul viidi läbi kokku 47 täienduskoolitust, kus osaleti 815 korral.

2017. aastal liitus haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool” 36 uut õppeasutust ja Junior Achievementi ettevõtlusõpet pakkuvate programmidega 84 uut õppeasutust. 2017. aastal lisandus 25 uut õppeasutust, kes osalevad nii Ettevõtliku kooli kui ka Junior Achievementi programmides. Eelinkubatsiooni programmi STARTER põhiprogrammile lisaks on edukalt käivitunud edasijõudnute programm STARTER Advanced. Eelinkubatsiooni programmi lõpetas 2017. aastal kokku 134 meeskonda. Käivitati regionaalsed programmid Ida-Virumaal (Kohtla-Järvel ja Narvas) ja Pärnus.

Ettevõtlusõppe programmi liikmed osalesid ettekandega  viiel konverentsil ning toimus neli õppereisi. 2017. aasta jooksul ilmus kolm tegevusest toetust saanud uuringute ja analüüside põhjal avaldatud teadusartiklit.

Teavituses toimunud ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet propageerivad üritustel, motivatsiooni- ja inspiratsiooniüritustel osaleti 2017. aasta jooksul kokku 2290 korda. Tunnustati ettevõtlusõppe edendajaid viies kategoorias.

 

Edu ja Tegu tegevuse tulemustega saab põhjalikult tutvuda siin: 2017. aasta seirearuanne