2020. aasta tegevuste kokkuvõte

Programmi 2020. aasta tegevused on põhjalikult välja toodud seire aruandes, kus on ka viie tegevusaasta kokkuvõte.

Lühikokkuvõte 2016-2020 saavutustest:

Kokku liitus aastatel 2016-2020 Edu ja Tegu võrgustikuga 342 õppeasutust, st 294 üldhariduskooli, 32 kutseõppeasutust ning 16 kõrgkooli.
Täienduskoolitustel osaleti 3227 korda.
Aastatel 2016–2020 liitus Junior Achievementi programmidega 311 õppeasutust (295 üldhariduskooli ja 16 kutsekooli) ning haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool” liitus 121 õppeasutust.
Alates 2020/2021. õppeaasta algusest rakendavad kõik Eesti kutsekoolid uut ettevõtlusõppe (sh karjääriõppe) moodulit.
STARTER programmi lõpetas 2466 õppurit 71 õppeasutusest üle Eesti.
Edu ja Tegu inspiratsiooni- ja infoüritustel osales 12 235 inimest.

Loe täpsemalt: Seire aruanne 2020