2018. aasta tegevuste kokkuvõte

Ettevõtlusõpe on vähemal või rohkemal määral jõudnud 368 õppeasutusse
Margit Partei, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu seire spetsialist

Kuidas on ettevõtlusõpe Eestis arenenud kolme aastaga Edu ja Tegu programmi toel ning mida pakume veel kahe aasta jooksul haridusasutustele?
2018. aastal liitus ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu 73 uut kooli, seega on alates 2016. aastast võtnud meie tegevustest osa juba 368 ettevõtlusõppe huvilist kooli üle Eesti – 320 üldhariduskooli, 29 kutseõppeasutust ja 19 kõrgkooli. Enamik koole on võtnud osa rohkem kui ühest ettevõtlusõppe programmi tegevusest. Rohkem kui pooltes (59%) liitunud õppeasutustes on juba alustatud ettevõtlusõppe rakendamist. Ettevõtlusõpet on võimalik rakendada mitmel moel, näiteks lisades ainekavasse vastava ettevõtlusõppe mooduli või aine, lõimides ettevõtluspädevuse osi olemasolevatesse ainetesse, võttes kasutusele Junior Achivementi majandus- ja ettevõtlusõppe programmi, liitudes “Ettevõtliku kooli” võrgustikuga või osaledes äriideede arendamise programmis STARTER.

Soovides mõista, mis on ettevõtlusõpe, milleks on see vajalik ja kuidas seda oma koolis rakendada, on 217 kooli õpetajad/õppejõud osalenud ettevõtlusõppealastel täienduskoolitustel kokku 2225 korral. Koolitused jätkuvad kuni 2020. aasta lõpuni. Alates 2019. aastast toimub lõviosa koolitustest mitmekuiste koolitusprogrammidena nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Koolitustel on osalejad tagasiside põhjal saanud nii praktilisi oskusi, teoreetilisi teadmisi kui ka kasulikke kontakte koostööks. Ootame õpetajaid ja õppejõude osa võtma, et ettevõtlusõpe saaks levida igasse Eesti paika, nii suurde kui ka väiksesse kooli.

Neile, kes tunnevad huvi ettevõtlusõppega alustamise osas, kuid ei oska kuskilt alustada, pakume koostöös sihtasutusega Innove üldharidus-, kutse- ja rakenduskõrgkoolidele tuge ning nõustamist väljatöötatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamisel kuni 2020. aasta lõpuni. Ettevõtlusõppe arendamiseks ja läbiviimiseks ning koostöös ettevõtjatega õppe praktilisemaks muutmiseks on võimalik toetust taotleda avatud taotlusvoorudest.

Tulevikuoskuste arendamiseks õppes on liitunud Junior Achievementi programmidega kolme aastaga 237 ja “Ettevõtliku kooli” võrgustikuga 101 uut kooli. Eesti üldharidus- ja kutsekoolides tegutseb aktiivselt üle 300 õpilasfirma.  STARTER programmis Tartus, Tallinnas, Ida-Virumaal, Läänemaal, Võrumaal ja Pärnumaal on oma äriideid arendanud üle 1400 õppuri 43 Eesti koolist. Vilistlased on läbi aastate hinnanud STARTERit kõrgelt, eriti väärtuslikuks peetakse mentorite soovitusi. Üle 90 protsendi STARTERi läbinutest soovitaksid seda oma sõbrale ning valdav enamus tunneb, et on pärast programmi läbimist muutunud ettevõtlikumaks.

Kõik need võimalused on koolidele kuni 2020. aasta lõpuni Euroopa Sotsiaalfondi toel tasuta – seega huvilised on oodatud liituma ning saama osa koolitustest ning muudest üritustest. Ettevõtlusõppe arengutega ja toimuvate üritustega kursis olemiseks tasub jälgida Edu ja Tegu teavituskanaleid. Korraldame teavitusüritusi üle Eesti: tutvustame koolijuhtidele, haridusspetsialistidele ja õpetajatele ettevõtlusõppe võimalusi ja materjale maakondades kohapeal ning viime läbi ettevõtete ja koolide koostööseminare. Need üritused annavad võimaluse koos mõelda huvitavaid koostööideid kogukonnas ning õppimist põnevamaks ja praktiliseks muuta. Koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga on valminud ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik.
Ettevõtlikud õppurid – tulevased aktiivsed ühiskonna liikmed ja Eesti elu edendajad – tulevad ettevõtlikest koolidest.

Loe programmi tegevustest täpsemalt: Edu ja Tegu2018. aasta tegevuste aruanne

 

Ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe levik eesti koolides 2016-2018. aastal