Tegevused

Ettevõtlusõppe programmi eesmärkide saavutamiseks ehk ettevõtlusõppe rakendamiseks haridusasutustes parimal ja kaasaegsel moel teevad koostööd mitmekülgse taustaga partnerasutused, kelle seas on nii haridusasutused kui ettevõtjate ja tööandjate esindusorganid.  Antud mahuka programmi õnnestumiseks on tegevused jaotatud tegevussuundadeks, projekti vastutavad juhtpartnerid on Tartu Ülikool ja SA Innove.

Tegevussuunad

Tegevussuund 1 (toimis kuni 2018.a). Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine

Tegevussuund 2. Ettevõtlusõppe asjatundjate täienduskoolitused

Tegevussuund 3. Kooli ettevõtlikkuse ja praktilise ettevõtlusõppe toetamine

Tegevussuund 4. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine kõrgkoolides (eelinkubatsiooni programm STARTER)

Tegevussuund 5. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste arendamine (uuringud, lähetused)

Tegevussuund 6. Teavitus ja tunnustus

 

Edu ja Tegu meeskond aastal 2017