Tegevused

 

_GRT0318

Ettevõtlusõppe programm kestab perioodil 2016-2020 Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ning Euroopa Sotsiaalfondi toel. Praeguse seisuga jätkub programm kuni 2023. aastani. Programmi eesmärkide saavutamiseks ehk ettevõtlusõppe rakendamiseks haridusasutustes teevad igapäevaselt koostööd partnerasutused, sh kaheksa Eesti kõrgkooli  ning mitmete teiste haridusega seotud asutuste kaasamõtlejad.  Kaasatud on ka ettevõtjate ja tööandjate esindusorganid.  Antud mahuka programmi õnnestumiseks on tegevused jaotatud kuude valdkonda, projekti juhtpartnerid ehk need, kes kõik „ühtse vihmavarju alla“ ettevõtlusõpet arendama toovad, on Tartu Ülikool ja SA Innove.

Tegevussuunad

Tegevussuund 1 (toimis kuni 2018.a). Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine

Tegevussuund 2. Ettevõtlusõppe asjatundjate täienduskoolitused

Tegevussuund 3. Kooli ettevõtlikkuse ja praktilise ettevõtlusõppe toetamine

Tegevussuund 4. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine kõrgkoolides (eelinkubatsioon)

Tegevussuund 5. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste arendamine (uuringud, lähetused)

Tegevussuund 6. Teavitus ja tunnustus