õpiobjektid

Õpiobjektid võimaldaval õpetajal kiiret enese arendamist

05.november 2022 - 21:06

Edu ja Tegu raames on valminud ja valmimas õpiobjektid, mis aitavad areneda nii õpetajal endal kui õpilasel. Õpiobjekt on minikursus, millest endale sobival ajal tarbides kiiresti häid ideid ja uusi teadmisi ammutada. Kokku valmib 20 õpiobjekti.  Mis on õpiobjektid?  Lilian Ariva, Edu ja Tegu metoodika töörühma juht (Tartu Ülikool): Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis aitab õpiväljundeid saavutada ning nende omandamist kontrollida. Reeglina keskendub õpiobjekt ühele teemale, olles kompaktne õpiamps ühe pädevuse omandamiseks. Sisult ja ülesehituselt on õpiobjekt õpiväljundite saavutamist toetav, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv. Õpiobjekt on taaskasutatav, st sobib kasutamiseks paljudele sihtrühmadele ning erinevates õppeainetes. Tallinna Ülikoolis on valminud kuus õpiobjekti, mis  toetavad ettevõtluspädevuse alapädevuste mõtestamist õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste poolt ning ettevõtlikkuse arengu toetamist nii alus-, üld- kui kutsehariduses. “Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis” (lisainfo), autorid Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial “Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks” (lisainfo), autorid Birgit Peterson ja Sirje Rekkor “Õpetajate […]

Vaata edasi