õpiobjektid

Tutvu uute õpiobjektidega, mis aitavad iseseisvalt pädevusi arendada

04.aprill 2023 - 14:47

Edu ja Tegu programmi raames on loodud õpiobjekte nii ettevõtlus- kui ka karjääripädevuste edasiandmiseks. Oleme valinud õpiobjektide koostamise tee, kuna tänapäeva üha kiiremas maailmas jääb õppimis- ja süvenemisaega aina vähemaks, seega on hea, kui mõni teema on nii kompaktselt esitatud, et saab selle kiirelt ja iseseisvalt omandada. Õppija jaoks on õpiobjekt hea, kuna õppida saab omas tempos ja endale sobival ajal. Ka kordused on lubatud ning võimalus enesekontrolli testide abil oma teadmisi kontrollida tekitab vähem stressi kui eksamisituatsioon. Reflekteerimisele suunavad küsimused aitavad mõista, mis oluline ning kuhu edasi minna. Õpetaja jaoks on õpiobjekt heaks abimeheks, kui õppijad vajavad eraviisilisi õpiteid – vahel saab õpiobjekti kasutada järeleaitamiseks, teinekord aga selleks, et andekam õppija saaks rohkem teadmisi kui klassiruumis jõuab anda. Ka siis, kui mingil põhjusel peaks tund ära jääma, on võimalus  õppijad õpiobjekti juurde suunata. Või kasutada pööratud klassiruumi meetodit, kus õppija teeb teema enesele enne tundi õpiobjekti abil selgeks ning […]

Vaata edasi

Õpiobjektid võimaldaval õpetajal kiiret enese arendamist

05.november 2022 - 21:06

Edu ja Tegu raames on valminud ja valmimas õpiobjektid, mis aitavad areneda nii õpetajal endal kui õpilasel. Õpiobjekt on minikursus, millest endale sobival ajal tarbides kiiresti häid ideid ja uusi teadmisi ammutada. Kokku valmib 20 õpiobjekti.  Mis on õpiobjektid?  Lilian Ariva, Edu ja Tegu metoodika töörühma juht (Tartu Ülikool): Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis aitab õpiväljundeid saavutada ning nende omandamist kontrollida. Reeglina keskendub õpiobjekt ühele teemale, olles kompaktne õpiamps ühe pädevuse omandamiseks. Sisult ja ülesehituselt on õpiobjekt õpiväljundite saavutamist toetav, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv. Õpiobjekt on taaskasutatav, st sobib kasutamiseks paljudele sihtrühmadele ning erinevates õppeainetes. Tallinna Ülikoolis on valminud kuus õpiobjekti, mis  toetavad ettevõtluspädevuse alapädevuste mõtestamist õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste poolt ning ettevõtlikkuse arengu toetamist nii alus-, üld- kui kutsehariduses. “Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis” (lisainfo), autorid Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial “Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks” (lisainfo), autorid Birgit Peterson ja Sirje Rekkor “Õpetajate […]

Vaata edasi