Aasta parimate ettevõtlusõppe edendajate tunnustamisüritus

Kellaaeg ja info tulekul.

Ettevõtete ja koolide koostööseminarid

Tule hangi ideid ja inspiratsiooni, kuidas ettevõtte-kooli vahel koostööd tehes noori efektiivsel moel õpetada. Päevakava ja registreerumislink 

Seminaril saad teada:
 Kuidas tehakse Eesti koolides koostööd ettevõtetega, et noortele haridust päriselulisemaks muuta ja töömaailma tutvustada
 Kuidas siduda ettevõtte tegevusvaldkond õppetööga
 Kuidas motiveerida noori õppima ja toetada neid elukutsevalikul võimalikult varakult
 Millised on ettevõtete võimalused noorte seas silma paista
 Õpime teiste kogemustest ehk millised on kogemused koostööst, mis kasu see toonud on, mida tasub hea koostöö nimel teha, mida vältida
 Mida noored tahavad

Tunnustame aasta parimaid ettevõtlusõppes – ettevõtlikku õpetajat, ettevõtlusõppe edendajat, aasta mentorit, ettevõtlikku noort ning Edu ja Tegu aasta tegijat.