Ettevõtlusõppe programm toetab koole, tööandjaid ja noori ettevõtlikkuse arendamisel ning ettevõtlusõppe rakendamisel. Vaata, kuidas saad Sina programmi pakutavast osa!

Koolijuht, õpetajaloe lähemalt, kuidas õpet ettevõtlikumaks muuta ning ettevõtlusteadmisi  anda 

Ettevõtjaloe lähemalt, kuidas panustada ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisse 

Tudeng ja õpilaneloe lähemalt võimalustest oma äriidee arendamiseks

Loe kogu programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames on välja töötatud kõigile haridustasemetele ja -liikidele mõeldud ettevõtlusõppe metoodika (moodulid ja ainekavad) ja muud tugimaterjalid, mis toetavad õpetajat noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadmiste arendamisel ning ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolides. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv ja kasuta seda.

Loe täpsemalt metoodikast 

Täienduskoolitused

Programmi täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Täienduskoolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks ja ettevõtlusõpetajate-õppejõudude/mentorite baasoskuste arendamiseks. Koolitajateks on kõrgkoolide eksperdid, tegevõppejõud ja -õpetajad ning ettevõtjad. Lisaboonusena saad meie alati praktilistelt koolituselt kontaktivõrgustiku, et ka õppetöös tõhusamalt koostööd teha.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Programmis pakume nii üldharidus, kutse- kui kõrgkoolidele tuge ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks rakendamiseks läbi koolile sobiva alaprogrammi ja lisaks metoodilisele toele ka  seminare, ettevõtlusõppe projektide rahastust ning läbi teavituse võimalust õppida teiste headest praktikatest.

Vaata edasi, kuidas programmi toel koolikeskkond ettevõtlikuks muuta ja ettevõtlusõpet rakendada

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Hea noor, Sul on hea äriidee, kuid puuduvad täpsemad teadmised, kuidas sellega edasi toimetada? Selleks on kõigi Eesti kõrgkoolide ühine äriideede arendusprogrammi STARTER, mille jooksul on noortel võimalik osaleda idee ja meeskonna arengut toetavas neljakuulises praktilises koolitusprogrammis, kus saavad valdkonnapõhist nõustamist ja täiendavat tuge mentoritelt. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit ja parimad saavad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.   Õpetajatele pakume võimalust siduda STARTER õppega. Lisaks on võimalik korraldada kokkuleppeliselt STARTERi töötuba maakondades.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Seirame ja uurime ettevõtlusõppe arengut ning selle mõju. Need annavad sisendit nii ettevõtlusõppe moodulite, õppematerjalide, koolituste kui ka pädevuste arendamiseks ning aitavad programmil pakkuda tuge-koolitusi-metoodilisi materjale just selles osas, mida haridusasutused eriti vajavad.

Toome Eestisse parimad praktikad ja uuendused rahvusvahelistelt konverentsidelt ning õppereisidelt.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (novembris) Eesti parimat ettevõtlusõppe edendajat, ettevõtlikku  õpetajat ja õppijat, ettevõtlusõppe mentorit ning Edu ja Tegu programmi aasta tegijat.

Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook, koduleht).

Esita kandidaat tunnustamiseks või tutvu teavitusmaterjalidega siin  

Programmi toetavad:
STARTER inspiratsioonipäev koolis

Võida STARTER inspiratsioonipäev oma kooli!

14.veebruar 2020

Head sõbrad – õpetajad, koolijuhid, haridusse panustajad ja ka õpilased! Ettevõtlusõppe programmil Edu ja Tegu on teile sõbrapäeva ja sõbrakuu puhul väike kingitus – oleme valmis tulema ja korraldama teie koolis  STARTER inspiratsioonipäeva õpilastele ning võtame kaasa ka inspireeriva esineja! Kuna sõpru on meil palju, siis tuleb kingituse saaja leida loosi teel, sest igale poole me kahjuks ei jõua. Kuidas võita äge STARTER inspiratsioonipäev oma kooli? Selleks laseme oma head praktikad valla ehk jagame oma häid ettevõtlus-, karjääri-,  või ettevõtliku õppega seotud praktikaid ja tegevusi ka teistega läbi sotsiaalmeedia. Lisame juurde hashtagi #ettevõtlusõpe ja/või #ettevõtlikkool, sest nende viidete kasutajate vahel loosime välja võitja. Arvesse lähevad ajavahemikul 1. veebruar kuni 31. märts 2020 tehtud postitused. Loosimine viidete kaustajate vahel toimub aprilli alguses.  Mida sisaldab STARTER inspiratsioonipäev? STARTER@häkaton “Kuidas leida äge idee ja sellega kÕrgelt lennata” Ohooo-elamuse maagia! Inspireerivad esinejad ja loovülesanded Kuidas sünnivad ägedad ideed? Ideede genereerimine Meeskond – need olemegi […]

Vaata edasi
 • < 2019 >
  september 09 - september 15
  • 09
   No events
  • 10
   No events
  • 11
   No events
  • 12
   No events
  • 13
   No events
  • 14
   No events
  • 15
   No events