mentorõpetaja

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Imbi Raudkivi kaasab ettevõtlusõppesse nii aineõpetajad, kogukonna kui õpilased

18.detsember 2022 - 12:32

Läänemaa Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Imbi Raudkivi peab õpetajana oluliseks noorte tuleviku kujundamist ja õppimise mitmekesistamist. Seetõttu on praktilised tegevused ja praktikute kaasamine õppe loomulik osa. Kuna juhtkonna toetus ettevõtlusõppele on tugev, siis sageli ühendab ta jõud hoopiski õpilaste endi või mõne aineõpetajaga ning tulemuseks on suuremad lõimitud tegevus ja projekt, mis õpilastel silmad särama paneb. Ka mentorina on ta valmis lahkelt  abistama alustavaid ettevõtlusõpetajaid.  Kuidas on Läänemaa Ühisgümnaasiumis ettevõtlusõppe süsteem üles ehitatud ja kui pikk on Teie praktika? Ettevõtlusõpetajana töötan alates 2015. aastast, mil asusin juhtima koolis majandussuunda, mis on meie kooli üks viiest õppesuunast. Suunakursuste hulgas on ettevõtlus, majanduse alused, turundus, makromajandus jne. Õpilased saavad ülevaate majanduse toimimisest, turumuutustest, ettevõtluse põhitõdedest, ettevõtluse rahastamise ning raamatupidamise algtõdedest ja paljust muust. Valikkursustena on teiste suundade õpilastel võimalus valida, nt majanduse alused, jätkusuutlik majandus, finantsmajandus ja investeerimine… Suunakursustega tegelevad kaks-kolm õpetajat. Fookuses on uurimuslik õpe, teooria on seotud praktikaga – kodumaakonna ettevõtluskeskkond, ettevõtete […]

Vaata edasi