fbpx

Ettevõtluspädevuse enesehindamise uuringu tulemuste tutvustus

2021-02-26 12:00 - 14:00
Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut?
Sellele küsimusele keskendus kõrgkoolide läbi viidud uuring „Ettevõtluspädevuse enesehindamise metoodika täiendamine ja rakendamine toetamaks õppija ja õpetaja/õppejõu arengut läbi teadlikkuse ja teadmiste tõstmise ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest tervikuna“.
Head koolide esindajad, nii uuringus osalenud kui kõik huvilised! Olete oodatud uuringu tulemuste virtuaalsele tutvustamisele 26. veebruaril kell 12-14!
Uuringu tulemuste tutvustamisel käsitletavad teemad:
➡ õppija ettevõtluspädevuse enesehindamise vahendi testimine ja väljatöötamine rakendamiseks gümnaasiumis, kutse- ja kõrghariduses;
➡õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhendi rakendamine õppetöös, soovitused õpetajale/õppejõule;
➡õppija ettevõtluspädevuse enesehindamise digilahenduse rakendamine gümnaasiumitasemel EIS keskkonnas.
Enesehindamise metoodika väljatöötamise ja rakendamise eesmärk on toetada õppijate ettevõtluspädevuse arengut, tõsta nende konkurentsivõimet tööturul nii ettevõtja kui töötajana ja toimetulekut õppetöös ning igapäevaelus.
Registreerunustele saadame lingi enne üritust.
Uuringu viisid läbi TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool Euroopa Sotsiaalfondi ning Edu ja Tegu toel.
Programmi toetavad: