Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents “Teadlikult tulevikku!

25.-26. jaanuaril 2023.

Hariduskonverents on virtuaalne.