Kutseõppurite ettevõtlusvõistlus

25.-26. jaanuaril 2023.

Hariduskonverents on virtuaalne.

08.02-09.02.2020 toimub Rocca Al Mare keskuses Eesti esimene ettevõtlusoskuste võistlus kutsekoolide õppuritele.
Tänaseks on registreerunud 14 võistkonda erinevatest kutsekoolidest üle terve Eesti.
Milles õpilased võistlevad?
Õpilased demonstreerivad kahe võistluspäeva jooksul oma oskusi ideede arendamisest kuni prototüübini välja. Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused on ettevõtluse ja majanduse alused, äriideed ja ärimudelid, turundus, turu-uuringud, eelarvestamine ja majandusarvestuse alused, inglise ärikeel, suhtlemisoskus, esitlusoskus, probleemianalüüs ja -lahendamine, meeskonnatöö, konfliktilahendamine, kriitiline mõtlemine, ettevõtlikkus.
Miks on sellist võistlust vaja?
Ettevõtlusoskuste võistlus on mõeldud kõikidele kutseõppuritele olenemata õpitavast erialast ning toetab õpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusalaste teadmiste arengut. Samuti propageerib antud võistlus üldisemalt kutseharidust ja kutsekoole, kus ei valmistata ette vaid palgatöötajaid, vaid ka tulevasi oma eriala edendajaid ja ettevõtjaid.

Parim ettevõtlusoskuste võistluse meeskond läheb Eestit esindama Euroskills 2020, Austriasse.

 

Kõik on oodatud kaasa elama. Samal ajal toimub kaubanduskeskuses ka Eesti õpilasfirmade laat.