Mis on ettevõtlik tegu?

See võib olla ettevõtlus klassikalises mõttes ehk äritegu, kus osaleja pakub omaloodud teenust või toodet ja keegi ostab seda. Aga see võib olla ka sotsiaalne tegu, mis aitab lahendada mõnda kogukonna, linna, valla või riigi probleemi.

Oluline on, et tegu oleks uudne ja väärtuslik ning eluline ehk inimestel oleks seda ka tegelikult vaja.

Idee peab olema konkursi tööde esitamise ajaks osaliselt või täielikult ellu viidud.