Kuidas osaleda konkursil?

Konkursile saab esitada tegusid kahes kategoorias:
1) ÄRITEGU;
2) SOTSIAALNE TEGU.

Oleme teinud osalemise lihtsaks. Täida osalemisvormis tühjad lahtrid ja laadi oma tegu üles. Parimad pääsevad finaali ja nad kutsutakse esitlema oma ideed žüriile. Võitjad kuulutame välja novembris.

Kategooria „ÄRITEGU“ osalemise tingimused:

 1. Mõtle (kas üksi või kaaslastega) välja mõni toode või teenus.
 2. Kirjelda, millist probleemi see lahendab või leevendab ehk miks peaks inimestel seda vaja olema. Väärtust lisab leidlikkus ja uuenduslikkus.
 3. Tööta välja plaan, kuidas ja kellele Sa seda müüma hakkad või kuidas seda rakendad.
 4. Vii see plaan ellu kas täielikult või vähemalt osaliselt ehk astu esimesed sammud, sõlmi kokkulepped, pane paika ajakava jm.
 5. Pildista või filmi kogu protsessi alates idee sünnist kuni teostuseni: toote/teenuse ettevalmistamine, prototüübi tegemine vms, müümine-rakendamine, kokkulepete sõlmimine jm tulemused. Video pikkuseks arvesta kuni 5 minutit, esitatavate piltide arvuks kuni 10.
 6. Esita konkursi kodulehel täidetud ankeet ehk toote või teenuse kirjeldus ning kindlasti lisa ülesvõetud foto- ja videomaterjal.

 

Kategooria „SOTSIAALNE TEGU“ osalemise tingimused:

 1. Mõtle (kas üksi või kaaslastega) välja mõni idee, mis parandab ühiskonna heaolu, ja tee see teoks.
 2. Kirjelda, millist probleemi Sinu tegu lahendab ning mille poolest on see tegu eriline ja väärtuslik ka tulevikus.
 3. Tööta välja plaan, kuidas Sa oma idee ellu viid.
 4. Vii see plaan vähemalt osaliselt ellu, st kui tervet tegu teostada ei jõua või veel ei saa, siis astu esimesed sammud – pane paika aeg ja koht, lepi kokku teo läbiviimine või sõlmi muud kokkulepped jne.
 5. Pildista või filmi kogu protsessi alates algatuse/toote/teenuse ettevalmistamisest kuni selle tegeliku elluviimise ja mõõdetavate tulemusteni. Video pikkuseks arvesta kuni 5 minutit, esitatavate piltide arvuks kuni 10.
 6. Esita konkursi Edu ja Tegu kodulehel täidetud ankeet ehk toote või teenuse kirjeldus ning kindlasti lisa ülesvõetud foto- ja videomaterjal.

 

Kuidas konkursil töid hinnatakse?

Konkursi žürii hindab laekunud töid kolmes vanuserühmas:

Konkursitööd vanuserühmas
7 – 10
Rühm A
Konkursitööd vanuserühmas
11 – 15
Rühm B
Konkursitööd vanuserühmas
16 – 26
Rühm C

Mitmekesi või meeskonnaga konkursitööd esitades tuleb kaaluda, mis vanuserühma see kõige paremini sobib. Näiteks otsusta selle järgi, mis vanuseklassist on enamik idee elluviijaid. Juhul, kui projekti tegemisse kaasatakse nooremaid või vanemaid kaaslasi, siis tuleks tegu esitada vanuserühmas, kuhu sobituvad projekti peamised eestvedajad.
Kui konkursitöö esitab eri vanuserühmast pärit liikmetega meeskond, siis on žüriil õigus vajaduse korral tõsta konkursitöö hindamiseks teise rühma.
Žüriil on õigus esitada osalejatele konkursitööde kohta täpsustavaid küsimusi.

 

Hindamiskriteeriumid mõlemas kategoorias:

Vajalikkus
Hinnatakse skaalal 1 – 10
 
10 – ideed on kogukonnale reaalselt väga vaja
 
1 – idee on kasutu
Läbimõeldus ja teostus
Hinnatakse skaalal 1 – 10
 
10 – idee teostus on üksikasjalikult läbi mõeldud
 
1 – idee on täiesti läbimõtlemata ja seda ei saa ellu viia
Uuenduslikkus
Hinnatakse skaalal 1 – 10
 
10 – idee on väga uudne, pakutav on täiesti uus toode, teenus, kontseptsioon, mis on leidlik ja paljutõotav
 
1 – idee ei ole üldse uudne, vaid kopeerib olemasolevaid tooteid või teenuseid
Vajalikkus tulevikus
Hinnatakse skaalal 1 – 10
 
10 – on väga suur tõenäosus, et idee rakendamisel saadab seda edu
 
1 – ideed ei saa rakendada, seega on edu prognoos minimaalne
Meeskonnatöö
Hinnatakse skaalal 1 – 5
 
5 – konkursile esitatud tegu paistab silma erandliku meeskonnatöö sooritusega
 
1 – konkursile esitatud töö ei hõlma meeskonnatöö komponente