Üldhariduse lõimitud ainekava rakendamise seminarid

III kooliastmele on valminud lõimitud ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“ , mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate nii karjääri- kui ettevõtlusteemadest, mis on eriti vajalik neile, kes ei jätka õpinguid (praegustel andmetel ligi 30%).

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:
ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine
võimalused töömaailmas
rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Selleks, et uus ainekava parimal moel meie õpilasteni jõuaks, toimuvad uut ainekava tutvustavad virtuaalsed seminarid õpetajatele, kes valikainet koolis õpetama hakkavad!

Kõik kolm seminari on identsed, vali omale sobiv aeg ja registreeru. Lingi saadame enne üritust meili teel.

30.03 (teisipäev) kell 14.15-16.00 Kohad on täis.
21.04 (kolmapäev) kell 14.15-16.00 Registreeru siin
24.05 (esmaspäev) kell 14.15-16.00 Registreeru siin

Koolitajad: ettevõtlusõpetaja Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirch, ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Kersti Kivirüüt.