Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm)

27. august 2021 – 14. jaanuar 2022