Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse

01., 08., 15.10, ja 16.11.2021