Ettevõtlusõppe rakendamise tugi

Põhikooli ja gümnaasiumi ettevõtlusõppe valikainekavasid piloteerisid 2017/2018. õppeaastal kuus üldhariduskooli: Kambja Põhikool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Võru Gümnaasium, Kiviõli I Keskkool, Pääsküla Gümnaasium ja Virtsu Põhikool.

Ettevõtlusõppe mooduleid kutseharidusele piloteerisid 14 kutsekooli: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Ehituskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Kuressaare Ametikool, Rakvere Ametikool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kopli Ametikool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Majanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Rakenduskõrgkoolidest on kokku lepitud piloteerimine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga.

Koolid on oodatud ettevõtlusõppe mooduleid ja ainekavasid rakendama SA Innove toel.

Kutsekoolid jagasid oma mõtteid seoses ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamise vajalikkusega tänapäeval programmi Uudiskirjas nr 7, mida saab lugeda SIIT

Koolid, kes soovivad ettevõtlusõppe mooduleid-ainekavasid rakendada ning vajate tuge, palun võtke ühendust: katrin.kivisild@innove.ee  (kutsekoolid),  erika.veide@innove.ee  (üldhariduskoolid)

Koolid vahetavad kogemusi ühistel seminaridel