Ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad koolid

Ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendajad seisuga 30.09.2022:
* 22 koolieelset lasteasutust
* 318 üldhariduskooli (neist 68 tegutsevad lasteaed-põhikoolina, st alusharidus+üldharidus)
* 31 kutseõppeasutust
* 15 kõrgkooli
Kokku: 386 õppeasutust, ilma alushariduseta 364.

Protsentuaalselt:
* 4,8% kõigist Eesti koolieelsetest lasteasutustest
* 61% üldhariduskoolidest (sh 52% lasteaed-põhikoolidest)
* 100% kutseõppeasutustest
* 83% kõrgkoolidest
Kokku: 64% kõigist Eesti õppeasutustest (v.a alusharidus)

Programmiga liitunud (ehk osalenud erinevates programmi tegevustes):
* 139 koolieelset lasteasutust
* 411 üldhariduskooli (neist 95 tegutsevad lasteaed-põhikoolina, so alusharidus+üldharidus)
* 31 kutseõppeasutust
* 16 kõrgkooli
Kõik kokku: 597 õppeasutust, ilma alushariduseta 458

Protsentuaalselt:
* 30% kõigist Eesti koolieelsetest lasteasutustest
* 79% üldhariduskoolidest (sh 52% lasteaed-põhikoolidest)
* 100% kutseõppeasutustest
* 89% kõrgkoolidest
Kokku: 80% kõigist Eesti õppeasutustest, v.a alusharidus

Kaardil on näha ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe levik regioonides.

 

NB! Arvesse on võetud ainult programmi tegevusperioodi jooksul (alates 2016.a)  liitunud koolid.