Eesti ettevõtlikud koolid

Ettevõtlikku haridust ja ettevõtlusõpet rakendavaid koole on 2019. aasta sügise seisuga üle 200 ja uusi liitujaid tuleb igas kvartalis hoogsalt juurde. Kaardil on näha, kuidas ettevõtlusõpet peavad oluliseks nii väiksemate kui suuremate maakondade koolid. Tabelis on välja toodud kõik  programmi tegevustes osalevad ja ka ettevõtlusõpet rakendavad koolid. 

 

Ettevõtlusõpet rakendavad ja ettevõtlusõppe programmi tegevustes osalevad koolid seisuga 31.05.20198 seisuga.