Ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad koolid

Süsteemset ettevõtlikku õpet ja ettevõtlusõpet rakendavad 2016-2019. aasta seisuga 271 üldhariduskooli, kutseõppeasutust ja kõrgkooli. Rakendamises ja ettevalmistavates  tegevustes on osalenud 409 haridusasutust. Kaardil on näha ettevõtlusõppe levik regioonides ning välja on toodud kõik  programmi tegevustes osalevad ja ettevõtlusõppeks ettevalmistusi tegevad kui ka ettevõtlusõpet juba rakendavad koolid.

NB! Arvesse on võetud ainult programmi tegevusperioodi jooksul (alates 2016.a)  liitunud koolid.