Ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad koolid

Süsteemset ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad 31.12.2021 seisuga 363 üldhariduskooli, kutseõppeasutust ja kõrgkooli.  Kaardil on näha ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe levik regioonides.

NB! Arvesse on võetud ainult programmi tegevusperioodi jooksul (alates 2016.a)  liitunud koolid.