Ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad koolid

Süsteemset ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad 2016-2021. aasta 31.05.2021 seisuga 346 üldhariduskooli, kutseõppeasutust ja kõrgkooli. Rakendamises ja ettevalmistavates  tegevustes on osalenud 438 haridusasutust. Kaardil on näha ettevõtlusõppe levik regioonides ning välja on toodud kõik  programmi tegevustes osalevad ja ettevõtlusõppeks ettevalmistusi tegevad kui ka ettevõtlusõpet juba rakendavad koolid seisuga 31.05.2021.

NB! Arvesse on võetud ainult programmi tegevusperioodi jooksul (alates 2016.a)  liitunud koolid, puuduvad varasemalt nimetatud õpet pakkunud koolid.