300+ ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavat kooli võrgustikus
2000+ idee arendajat STARTER programmis
400+ õpilasfirmat
3000+ koolitustel osalemist
Ettevõtlusõppe programm toetab ettevõtlikkuse arendamisel ning ettevõtlusõppe rakendamisel.

Koolile  Ettevõtjale  Õppijale

Loe ettevõtlusõppe programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames on välja töötatud kõigile haridustasemetele ja -liikidele mõeldud ettevõtlusõppe metoodika (moodulid ja ainekavad) ja muud tugimaterjalid, mis toetavad õpetajat ja koolimeeskonda noorte ettevõtlikkuse arendamisel ning ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv meetod!

Loe täpsemalt metoodikast 

Täienduskoolitused

Ettevõtlusõppe täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse toetamiseks ja ettevõtlusõpetajate-õppejõudude/mentorite baasoskuste ja -teadmiste arendamiseks. Koolitajateks on kõrgkoolide eksperdid, tegevõppejõud ja -õpetajad ning ettevõtjad. Lisaboonusena saad koolituselt kaasa kontaktivõrgustiku, et ka õppetöös tõhusamalt koostööd teha.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab üldharidus, kutse- kui ka kõrgkoole ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Selleks on võimalik valida koolile vajaminev programm ning toetame teid läbi metoodika, rakendamise toe, seminaride, koolituste, ettevõtlusõppe projektide rahastusvooru ja heade praktikate jagamise.

Vaata edasi, kuidas programmi toel koolikeskkond ettevõtlikuks muuta ja ettevõtlusõpet rakendada

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Äriideede arendusprogrammi STARTER aitab õppuritel arendada oma ideed ja meeskonda läbi neljakuulise praktilise koolitusprogrammi, mis sisaldab töötubasid ning valdkonnapõhist nõustamist ja tuge mentoritelt. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma väljatöötatud ärimudelit ja parimad saavad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.   Õpetajatel on võimalus siduda praktiline STARTER teoreetilise õppega. Lisaks korraldame kokkuleppeliselt STARTERi töötubasid maakondades.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Seirame ja uurime ettevõtlusõppe arengut ning selle mõju. Need andmed annavad sisendit nii ettevõtlusõppe moodulite, õppematerjalide, koolituste kui ka pädevuste arendamiseks ning aitavad programmil pakkuda tuge-koolitusi-metoodilisi materjale just selles osas, mida haridusasutused vajavad. Toome Eestisse parimad praktikad rahvusvahelistelt konverentsidelt ning õppereisidelt.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (novembris) Eesti parimat ettevõtlusõppe edendajat, ettevõtlikku  õpetajat ja õppijat, ettevõtlusõppe mentorit ning Edu ja Tegu programmi aasta tegijat. Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt ettevõtjate ja koolide koostööseminare ja suurt ettevõtliku, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverentsi ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook (ettevõtlusõpetajate grupp), koduleht, ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik).

Esita kandidaat tunnustamiseks siin  (esitada saab sügisel) 

Programmi toetavad:

Uut ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava “Ettevõtlikuna töömaailma” tutvustavad seminarid

02.märts 2021

III kooliastmele on valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“ , mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul. Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa (mis on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid). Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks: ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine, võimalused töömaailmas, rahatarkus ehk finantskirjaoskus. Selleks, et uus ainekava parimal moel meie õpilasteni jõuaks,  toimuvad uut ainekava tutvustavad seminarid õpetajatele ! Kõik kolm seminari on identsed, vali omale sobiv aeg ja registreeru siin 30.03 (teisipäev) kell 14.15-16.00 21.04 (kolmapäev) kell 14.15-16.00 24.05 (esmaspäev) kell 14.15-16.00 Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirsch ning karjääriõppe spetsialist Kersti Kivirüüt.  

Vaata edasi
 • < 2021 >
  February
  • 18

   14:00 -18:00
   2021.02.18

   STARTER programmi kevadsemestri avaüritusele on oodatud kõik noored, kes huvitatud oma idee elluviimiseks ja arendamiseks oluliste teadmiste, kontaktide ja kogemuste saamisest.

   18. veebruaril toimuvad STARTERtallinna ja STARTERtartu regionaalsed virtuaalsed avaüritused.

   Loe STARTER programmi ürituste kohta lähemalt ning registreeru avaüritustele ja programmi siin

  • 18

   16:00 -19:00
   2021.02.18

   STARTERtallinn kevadsemestri avaüritusele on oodatud kõik noored, kes huvitatud oma idee elluviimiseks ja arendamiseks oluliste teadmiste, kontaktide ja kogemuste saamisest.

   Loe STARTER programmi ja ürituste kohta lähemalt ning registreeru siin

  • 26

   12:00 -14:00
   2021.02.26
   Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut?
   Sellele küsimusele keskendus kõrgkoolide läbi viidud uuring „Ettevõtluspädevuse enesehindamise metoodika täiendamine ja rakendamine toetamaks õppija ja õpetaja/õppejõu arengut läbi teadlikkuse ja teadmiste tõstmise ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest tervikuna“.
   Head koolide esindajad, nii uuringus osalenud kui kõik huvilised! Olete oodatud uuringu tulemuste virtuaalsele tutvustamisele 26. veebruaril kell 12-14!
   Uuringu tulemuste tutvustamisel käsitletavad teemad:
   ➡ õppija ettevõtluspädevuse enesehindamise vahendi testimine ja väljatöötamine rakendamiseks gümnaasiumis, kutse- ja kõrghariduses;
   ➡õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhendi rakendamine õppetöös, soovitused õpetajale/õppejõule;
   ➡õppija ettevõtluspädevuse enesehindamise digilahenduse rakendamine gümnaasiumitasemel EIS keskkonnas.
   Enesehindamise metoodika väljatöötamise ja rakendamise eesmärk on toetada õppijate ettevõtluspädevuse arengut, tõsta nende konkurentsivõimet tööturul nii ettevõtja kui töötajana ja toimetulekut õppetöös ning igapäevaelus.
   Registreerunustele saadame lingi enne üritust.
   Uuringu viisid läbi TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool Euroopa Sotsiaalfondi ning Edu ja Tegu toel.