Koolitused

September

13. ja 19.09 Ettevõtlikkuse toetamine ettevõtluse baasmooduli rakendamisel, Akadeemia tee 3, Tallinn (Tallinna Tehnikaülikool)

18.09.2017 Ettevõtlusõppe baasmooduli rakendamine neljanda taseme kutseõppes õpilasfirma programmi kaudu, Lõõtsa tn. 4, Tallinn, ruumis B-109 „Saaremaa“ (SA Innove)

 

Oktoober

9. ja 17.10.2017 Loovustehnikad ettevõtlusõppes Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

13.10.2017 Effectual thinking in music education, how and why? (koolitaja Line Fredens Taanist), toimumiskoht täpsustub (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

16.10 ja 1.11.2017 Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi, Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

30.10.2017 Mentorluse meistriklass kogemustega ärimentoritele, A.Lauteri 3, Tallinn (Estonian Business School)

Ettevõtlikkuspädevus õppeprotsesside kirjeldustes II (hindamine ja tagasiside) Kuupäev ja toimumiskoht täpsustub ning kursus avatakse registreerimiseks septembri lõpus, (Tartu Ülikool)

 

November 

2. ja 3.11.2017 Info visualiseerimine ja infograafika loomine, Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

3. ja 17.11.2017 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes, Narva mnt 25, Tallinn (Tallinna Ülikool)

9.11.2017 Mentori valikud ettevõtlusõppes: mentorlusmudelidAkadeemia tee 3, Tallinn, (Tallinna Tehnikaülikool)

7. ja 14.11.2017  Sotsiaalne ettevõtlus, (Narva mnt 25, Tallinn (Tallinna Ülikool)

10. ja 24.11.2017 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine ülldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes, Narva mnt 25, Tallinn (Tallinna Ülikool)

14.11 ja 24.11.2017 Teenusettevõtlus ja teenuste disain, Narva mnt 25, Tallinn ( Tallinna Ülikool)

20. ja 27.11.2017 Sotsiaalne ettevõtlustoimumiskoht täpsustub (Tartu Ülikool)

 

 

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda nende veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.